Maak een afspraak
Maak een afspraak

Privacy policy

De website "https://www.toyotaboone.be" (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

Toyota Boone (hierna “Wij” en “Ons”)
Noorwegenstraat 25
9940 Evergem
België

E-mail: boone@toyotabelgium.net
Telefoon: +32 (0) 9 253 87 29

Bij een bezoek aan onze website verzamelen wij ook enkele gegevens voor statistische doeleinden. Deze gegevens zoals IP-adres, vermoedelijke locatie, dag en uur van je bezoek, welke pagina’s je bezocht hebt … zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Als je onze website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven. En geen nood: dit zijn vrij algemene gegevens: zo weten we bijvoorbeeld niet hoe je heet of wat je thuisadres is. Tenzij je natuurlijk deze gegevens nadrukkelijk zelf doorgeeft, bijvoorbeeld via het versturen van een contactformulier. Je kan meer nalezen over privacy en tracking in ons cookiebeleid.

Als Gebruiker verschaf je steeds zelf de persoonsgegevens aan ons en kan je op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behouden wij ons het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor gebruik door Toyota Boone. We geven of verkopen je gegevens niet aan derden, zelfs niet als ze aan ons verbonden zijn. Niets zo vervelend als op een mailinglijst terechtkomen waarvoor je je niet hebt opgegeven. Toyota Boone heeft dan ook alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

De persoonsgegevens die u aan ons overmaakt, worden gebruikt om u een commercieel voorstel te doen of voor de uitvoering van uw contract, voor het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, om u te contacteren voor direct marketing doeleinden en voor marktonderzoek (onder voorbehoud van uw toestemming). U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, uw gegevens te doen verbeteren, de verwerking ervan te beperken, uw gegevens te laten overdragen evenals het recht om uw gegevens te laten wissen.

Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens overdragen aan de bedrijven die deel uitmaken van onze groep of aan onze commerciële partners. Voor meer informatie kan u onze privacy policy op eenvoudig verzoek verkrijgen bij Toyota Boone, Noorwegenstraat 25, 9940 Evergem.

Indien u uw toestemming(en) wil herroepen, stuur ons een e-mail gericht aan boone@toyotabelgium.net of een brief gericht aan Toyota Boone, Noorwegenstraat 25, 9940 Evergem. U kan ons rechtstreeks contacteren indien u geen reclame meer wil ontvangen.